Findings > Ear Clutches

NEW

K26-EN7MMSP4-0.9-Y
Heart Shape Clutch with Convex Disc

Learn More
NEW

K26-CFR4.7X5.5-18-F
GF Butterfly Earring

Learn More

EN6MM
Ear Clutch w/ Convex Disc

Learn More

CFR8MM
Heart Shape Clutch w/ Oval Convex Disc

Learn More

EN4-EN5 (Small)
Heart Shape Clutch 4.0 - 5.0 mm

Learn More

EN5.5-EN7 (Medium)
Heart Shape Clutch 5.5 - 7.0 mm

Learn More

EN8 - EN10 (Large)
Heart Shape Clutch 8.0 - 10 mm

Learn More

EN9MMR-1.0-Y
Heart Shape Clutch w/ Convex Disc & Ring

Learn More

K26-030CFR95500013
STG Butterfly Earring

Learn More

CFR76000075
14K Butterfly Earring

Learn More

EN002(S)11-M2
Butterfly Earring

Learn More

EN002-11-Y
Butterfly Earring

Learn More

EN002(L)-11-M2
Butterfly Earring

Learn More

K26-EN006-11-Y
Butterfly Earring Clutch

Learn More

CFR400
Butterfly earring clutch

Learn More

CFR040
Butterfly earring clutch

Learn More

CFR1600
Butterfly earring clutch

Learn More

EN3515
Filigree earnut

Learn More

NBL004
Ear clutch

Learn More

EN018
Ear clutch

Learn More