Findings > Ear Clutches

NEW

K26-EN7MMSP4-0.9-Y
Heart Shape Clutch with Convex Disc

Learn More
NEW

K26-CFR4.7X5.5-18-F
GF Butterfly Earring

Learn More
NEW

K26-EN6.5T-M-NI
Heart Shape Clutch with Tube

Learn More
NEW

K26-EN5-SP2
Heart Shape Clutch with Concave Disc

Learn More

EN6MM
Ear Clutch w/ Convex Disc

Learn More

CFR8MM
Heart Shape Clutch w/ Oval Convex Disc

Learn More

EN4-EN5 (Small)
Heart Shape Clutch 4.0 - 5.0 mm

Learn More

EN5.5-EN7 (Medium)
Heart Shape Clutch 5.5 - 7.0 mm

Learn More

EN8 - EN10 (Large)
Heart Shape Clutch 8.0 - 10 mm

Learn More

EN9MMR-1.0-Y
Heart Shape Clutch w/ Convex Disc & Ring

Learn More
NEW

K26-290CFR34800000-STG
3KW Butterfly Earring

Learn More
NEW

K26-290CFR34900000
3KW Butterfly Earring

Learn More
NEW

K26-290CFR35000000-STG
3KW Butterfly Earring

Learn More

K26-030CFR95500075
STG Butterfly Earring

Learn More

K26-90929-17FB-000
Butterfly Earring

Learn More

K26-90955
Butterfly Earring

Learn More

CFR76000075
14K Butterfly Earring

Learn More

EN002(S)11-M2
Butterfly Earring

Learn More

EN002-11-Y
Butterfly Earring

Learn More

EN002(L)-11-M2
Butterfly Earring

Learn More